korepetycje z biologii                       KOREPETYCJE z:                        

biologii          (LO*TCH*matura rozszerzona i podstawowa*GM) 

  przyrody       (SP*GM*LO)

  Posiadam uprawnienia EGZAMINATORKI MATURALNEJ w zakresie nauk przyrodniczych oraz BIOLOGII .

Jestem NAUCZYCIELKĄ dyplomowaną z tytułem magistra biologii  i nauk przyrodniczych (U.Śl.) oraz PEDAGOGIEM z 15-letnim stażem pracy w różnych typach szkół (od gimnazjum do prywatnego, renomowanego liceum ogólnokształcącego).

Specjalizuję się w przedmiotach ścisłych, głównie biologii.

 

Solidnie przygotowuję do MATURY Z BIOLOGII: potwierdzona zdawalność około 85-90 %
Gwarancja nauczenia !  
Katarzyna: tel. 501-891-350   (po godz.2030)
 
 
PROMOCJE i  OPINIE:   www-korepetycje-z-biologii.blog.onet.pl
 
miejsce zajęć: okolice CHORZOWA- BYTOMIA- ZABRZA (u korepetytora)
 
Zaufaj profesjonaliście- wiedza NAUCZYCIELSKA, a nie studencka lub naukowa-zapraszam!
 
 

 

Regulamin korepetycji z biologii oraz kursów maturalnych.
1. Korepetycji udziela wykwalifikowany pedagog nauczyciel lub za indywidualną zgodą inna osoba.
2. Kursy i korepetycje odbywają się w domu korepetytora i trwają 120 minut.
3. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn prowadzącego są odrabiane w najbliższym dogodnym dla kursanta terminie.
4. Korepetytor ma prawo odmówić kursantowi dalszego udziału w kursie, jeżeli:
a. kursant nie uiści opłaty
b. kursant opuści zajęcia bez powiadomienia korepetytora
c. kursant nagminnie opuszcza zajęcia, przy czym 3 krotne odwołanie zajęć przez ucznia może skutkować zakończeniem współpracy ( frekwencja poniżej 70 % w roku szkolnym)
d. kursant narusza warunki regulaminu, przeszkadza w zajęciach uniemożliwiając prowadzenie bądź uczestnictwo w zajęciach innym osobom
e. uczeń/ kursant nie stosuje się do zaleceń korepetytora, nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie wypełnia testów i zadań
f. testy weryfikacyjne i próbne matury pisane są na poziomie poniżej 70 %
g. ze względów organizacyjnych
5. Korepetycje każdorazowo są potwierdzane przez korepetytora. Brak informacji zwrotnej ze strony ucznia/ rodzica jest równoznaczny z odwołaniem zajęć.
6. Rodzic lub sam kursant jest zobowiązany do zgłoszenia korepetytorowi nieobecności dziecka na korepetycjach –(drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście)- w jak najszybszym terminie.  Jeżeli odwołanie zajęć nastąpi w terminie późniejszym niż 48h przed ustalonym terminem, kursant jest zoobowiazany do uiszczenia opłaty za zajęcia.
7. Korepetycje prowadzone są indywidualnie, on-line lub w niewielkich grupach- w zależności od wybranej opcji.
8. Korepetytor na bieżąco dostosowuje proces kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Posługuje się takimi metodami poznawania uczniów, które pozwalają na możliwie natychmiastowe wykrywanie powstających braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów niepełnoletnich oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (mimo ukończenia 18 lat).
10. Organizator zabrania rozpowszechniania i kopiowania materiałów dydaktycznych otrzymywanych przez kursantów na zajęciach.
11. Cennik za godzinę ( 60 minut) jest ustalny indywidualnie i zależy od rodzaju i poziomu korepetycji, a przede wszystkim od kolejności i ilości zgłoszeń.
12. Opłata może być wniesiona na konto firmowe, ale w terminie umożliwiającym jej otrzymanie przed zajęciami.
13. Wykupienie PAKIETU MINIMALNEGO obejmuje co najmniej 50 lekcji (25 zajęć) z upustem 12%.
14. Na życzenie kursanta wystawiany jest rachunek za korepetycje.
15. Korepetytor zastrzega sobie możliwość zmiany stawki za godzinę w przypadku łamania regulamnu przez kursanta/ ucznia (punkt 4a- f).
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych testów sprawdzających wiedzę bez powiadomienia ucznia.

KONTAKT: tel. 501-891-350

e-mail: biologia@10g.pl
 
www: www.korepetycje-z-biologii.blog.onet.pl
 
Konto firmowe: 91 1050 1243 1000 0090 7190 6540
ING Bank Śląski  


korepetycje.ekorki.pl | Szukaj korepetytora | Dodaj ogłoszenie | Mi-COM | |
wszystkie prawa zastrzeżone © ekorki.pl 2010